ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (M.P.S.)

MPS YPIRESIES EGGRAFON

Η πολυετής εμπειρία της εταιρίας μας, εξασφαλίζει για εσάς ευέλικτες λύσεις αποδοτικής εφαρμογής στην διαχείριση των εγγράφων σας ,για να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες σας και να δημιουργήσετε προστιθέμενη αξία στην εργασία σας, με τη μετάβαση σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον με την περισσότερη έντυπη πληροφορία σε ψηφιακή μορφή.
  Οι λύσεις μας έχουν εφαρμογή και στις  τρέχουσες λειτουργίες σας αλλά και στο  αρχείο σας,αξιοποιώντας τα σωστά, ελευθερώνοντας για εσάς πολύτιμο χώρο και χρόνο και βέβαια διασφαλίζοντας τη επένδυσή σας.
Τα συμβόλαια διαχείρησης  του εξοπλισμού και των εγγράφων σας (εκτυπώσεων/αντιγράφων/σαρώσεων & fax), σε Xerox πολυλειτουργικά και εκτυπωτές, έχουν διάρκεια για διάστημα πέντε ετών και προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη λύση που εστιάζει στις παραγόμενες σελίδες ως την τελική παρεχόμενη υπηρεσία και αντιμετωπίζει τον εξοπλισμό ως το υποστηρικτικό μέσο για την έγκαιρη παραγωγή ποιοτικών εντύπων με μειωμένο κόστος.
  Η ομάδα των εξειδικευμένων συνεργατών μας, σε συνεργασία με εσάς θα σας προτείνει  μία τεκμηριωμένη πρόταση, της οποίας η υλοποίηση θα εξασφαλίσει για την εταιρεία σας  τα ακόλουθα ουσιαστικά οφέλη: 

Σημαντική μείωση κόστους

  • του συνολικού υφιστάμενου κόστους παραγωγής από την 1η ημέρα περιλαμβάνοντας και τις νέες επενδύσεις σε πάγια, συνυπολογίζοντας και τα οφέλη από την μείωση των soft costs – διαχειριστικό κόστος.
  • Απόλυτη προβλεψιμότητα του κόστους μέσω της μίας ενιαίας χρέωσης ανά σελίδα για τις ασπρόμαυρες σελίδες και μία για τις έγχρωμες σελίδες.
  • Οι προσφερόμενες χρεώσεις παραμένουν ίδιες για όλο τον εξοπλισμό, ανεξαρτήτως κατηγορίας συσκευής ή ποσοστού κάλυψης σελίδας κατά την εκτύπωση. Δεν εξαιρείται κανένα αναλώσιμο ή άλλο υλικό, εκτός από τα χαρτικά και τα συρραπτικά (όπου ο εξοπλισμός περιλαμβάνει το αντίστοιχο εξάρτημα συρραφής) και δεν επιβάλλεται κανένας περιορισμός ως προς το είδος ή την ποιότητα εκτύπωσης.
  • Η ενιαία χρέωση μειώνει σημαντικά τα κόστη διαχείρισης (σε ποσοστό που μπορεί να αγγίζει και το 90% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση) – Εκδίδεται ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενώ τα αναλώσιμα παραδίδονται χωρίς χρέωση.

Ανανέωση εξοπλισμού και αναβάθμιση τεχνολογίας

  • Πλήρης ανανέωση του συνόλου του υφιστάμενου εξοπλισμού χωρίς επενδύσεις σε νέα πάγια
  • Εξειδικευμένο λογισμικό, για καταγραφή εκτυπώσεων/αντιγράφων, και λειτουργία follow me printing, που δεν υπήρχε στην πρότερη κατάσταση ή όποιο άλλο λογισμικό προσφέρουμε στην λύση.

Παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας ειδικά σχεδιασμένης για μεγάλους λογαριασμούς – όχι απλώς πώληση εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης.

  • Διαχείριση Παγίων - H κατάλληλη μηχανή στον κατάλληλο χώρο, με ταυτόχρονη εκπαίδευση (μετρήσιμη) των χρηστών σε όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες τους, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρη αξιοποίησή τους.
  • Διαχείριση Επισκευής Βλαβών εξοπλισμού – Παρέχουμε ένα σημείο αναφοράς για κάθε αίτημα που αφορά την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού στο πλαίσιο του συμφωνημένου επιπέδου τεχνικής εξυπηρέτησης (Service Level Agreement).
  • Διαχείριση Αναλωσίμων – Παρέχουμε ένα σημείο αναφοράς για τη διαχείριση αποθεμάτων αναλωσίμων.
  • Διαχείριση Σύμβασης – Παρέχουμε αναφορές δεικτών παρακολούθησης του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών σχετικά με την απόδοση στους δείκτες του συμφωνημένου επιπέδου τεχνικής εξυπηρέτησης.

Διακόσια και πλέον (210+) Συμβόλαια Xerox Managed Print Services στην Ελλάδα

Το 2013 γιορτάσαμε την επιτυχημένη υλοποίηση και του 100ου συμβολαίου Managed Print Services ενώ σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 210. Πρόκειται για μια ακόμα πρωτιά για την XEROX HELLAS η οποία την κατατάσσει ως την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών (Managed Print Services) με επιτυχημένες υλοποιήσεις σε όλο το φάσμα του παραγωγικού ιστού της χώρας.

 

mps