ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η λύση της ψηφιοποίησης απευθύνεται σε εταιρείες και οργανισμούς που διατηρούν μεγάλο όγκο εγγράφων, βιβλιοθήκες αρχείων και γενικότερα πληθώρα έντυπου υλικού. Προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης και διαχείρισης με επιτυχία και ακρίβεια όλων των ειδών των έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων.
Για την επικοινωνία των περισσότερων εταιρειών τα χάρτινα έγγραφα εξακολουθούν να παίζουν, όπως και πριν, ένα σημαντικό ρόλο. Παραστατικά παράδοσης, τιμολόγια, προσφορές ή υπομνήματα λαμβάνονται ή στέλνονται καθημερινά κατά συρροή. Μια μεγάλη πρόκληση τίθεται, λοιπόν, όσον αφορά στη διαχείριση αυτού του χείμαρρου των εγγράφων.
Η λύση βρίσκεται στην ψηφιοποίηση, μια διαδικασία που βελτιστοποιεί τις καθημερινές ροές εργασίας και τα κάνει όλα πιο απλά.

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα χρειάζονται λιγότερο χώρο από ότι τα τυπωμένα, επιτρέπουν την ταχύτερη αναζήτηση στις πληροφορίες που εμπεριέχουν, ενώ είναι πιο εύκολα προσβάσιμα. Όπως επίσης και η αρχειοθέτηση τους γίνεται πολύ ευκολότερα.
Η ψηφιοποίηση υλοποιείται με εξειδικευμένες λειτουργίες και συστήματα σκαναρίσματος εγγράφων που διευκολύνουν την ψηφιακή μετατροπή τους, τη διανομή και αποθήκευσή τους. Ετσι, οι πληροφορίες ενσωματώνονται άμεσα στην καθημερινή ροή εργασίας. Για παράδειγμα, το Scan-to-Email προσφέρει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να αποσταλούν άμεσα έγγραφα από τον εταιρικό scanner στους επιθυμητούς αποδέκτες. Το Scan-to-USB αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα, όπου οι πληροφορίες αποθηκεύονται άμεσα σε USB sticks, εξοικονομώντας χρόνο και διαδικασίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

scanning