ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

iso 27001   iso 9001

EN ISO 9001:2015                                                                                          

EN ISO 27001:2013              


Μέσα στο πλαίσιο των στρατηγικών που στοχεύουν στη μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρία μας από τις αρχές Απριλίου 2018  εγκατάστησε και εφαρμόζει αυστηρά Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 27001:2013.
Με την ένταξη των δύο συστημάτων αυτών, βελτιώσαμε τις υπάρχουσες διαδικασίες και σχεδιάσαμε νέες που έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν την ακόμη πιο άμεση ανταπόκρισή μας στις αλλαγές της αγοράς και την αυξημένη αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς των εργασιών μας.
Ο έλεγχος και η επικύρωση για την πιστοποίηση έγινε από επιθεωρητές της 
NETRINA.