ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ MΙΣΘΩΣΗΣ

 

  • Μίσθωση κατ ευθείαν με τη XEROX χωρίς να μπλέκονται τρίτοι παράγοντες πχ τράπεζες κλπ.
  • Χωρίς δέσμευση κεφαλαίων
  • Βοηθά στον ταμειακό προγραμματισμό των εξόδων.
  • Διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας
  • Υψηλή απόδοση κεφαλαίων ( Return On Assets)
  • Χρηματοδότηση Φ.Π.Α.
  • Δυνατότητα ανανέωσης εξοπλισμού με ψηφιακή λύση χωρίς διακοπή του προγράμματος.
  • Εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού με συντήρηση και δωρεάν ανταλλακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • Με μία απλή σύμβαση, εξασφαλίζετε χρηματοδότηση και συντήρηση με έναν προμηθευτή

 

Κατά την διάρκεια της μακροχρόνιας μίσθωσης παρέχεται πλήρης τεχνική κάλυψη που περιλαμβάνει:

 

α. Την αξία των αντικαθισταμένων ανταλλακτικών.

β. Την αξία των επισκευών, ρυθμίσεων, συντηρήσεων, εντός των εργασίμων ωρών.

γ. Την αξία του χρόνου απασχολήσεως των τεχνικών

δ.Όλα τα αναλώσιμα υλικά του μηχανήματος, εκτός από χαρτί, χαρτικά και συρραπτικά.

 

 

Ετήσια αναπροσαρμογή στις ανωτέρω χρεώσεις ανά παραγόμενη εκτύπωση/ αντίγραφο γίνεται κατόπιν ενημέρωσής σας από τη Xerox Hellas Α.Ε.στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

 

horizon