ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

visrualisation

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων, εφαρμογών και χρηστών  όπως επίσης  ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής που σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις  προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να  βελτιώσετε  την απόδοση, την διαθεσιμότητα και την διαχείριση της IT υποδομής σας. Οι υπηρεσίες  αφορούν εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, δικτύων, υπηρεσίες εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης καθώς επίσης και υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού.

Μέσω των υπηρεσιών outsourcing μια επιχείρηση μπορεί να κινηθεί πιο ευέλικτα και να ανταποκριθεί ταχύτερα στις ανάγκες της αγοράς ή ενός έργου, έχοντας άμεσα στη διάθεσή της υπηρεσίες όποτε τις χρειαστεί, ενώ παράλληλα επικεντρώνει τις προσπάθειες της στις λειτουργίες εκείνες που μπορούν να τις προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Επίσης, διαθέτουμε  εξειδικευμένο προσωπικό στους πελάτες που επιθυμούν να εξωτερικεύσουν μέρος ή και το σύνολο των λειτουργιών της διεύθυνσης πληροφορικής στην εταιρία μας καθώς επίσης και να αναπτύξουν επιχειρηματικά συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς της επιχείρησής τους.

Το Internet  είναι πλέον ένα από τα μέσα προβολής και επικοινωνίας κάθε επιχείρησης. H Docusys  έχοντας μισθωμένους servers έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει αυτές τις υπηρεσίες με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.  Επιπλέον οι servers είναι στο Ελληνικό GR-IX έτσι ώστε οι μηχανές αναζήτησης να αξιοποιούν τις πληροφορίες της επιχείρησής σας και της παρουσίας σας στο διαδίκτυο.

Oι ολοκληρωμένες λύσεις φιλοξενίας ιστοσελίδων, εταιρικών e-mail, cloud back up και διαδικτυακών εφαρμογών που είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε καθώς και η σωστή και αξιόπιστη σχεδίαση και λειτουργία της εταιρικής ιστοσελίδας, η ασφαλής παράδοση email και ανταλλαγή αρχείων είναι πλέον από τις πιο σημαντικές λειτουργίες μιας επιχείρησης.
Επίσης, η αξία των συναλλαγών μέσω διαδικτύου σχεδόν διπλασιάζεται κάθε δυο χρόνια και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εμπορική πρακτική. Έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μαζί την εμπορική σας παρουσία στο Internet και να την υλοποιήσουμε.

 

it serv