it services

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παγκοσμια Ερευνα  xerox   — Τα σχέδια που κάνουν οι επιχειρήσεις για το μέλλον

Η πανδημία του COVID-19 και η απότομη μετατόπιση στην απομακρυσμένη εργασία άλλαξε δραστικά τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι περισσότερες επιχειρήσεις στον κόσμο. Καθώς το επιχειρηματικό τοπίο εξελίσσεται, η ανάγκη ενημέρωσης και ανταλλαγής γνώσεων δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Με αυτό το πνεύμα, θα θέλαμε να μοιραστούμε  μαζί σας τα αποτελέσματα μιας παγκόσμιας έρευνας για το μέλλον της εργασίας, που διεξήχθη για λογαριασμό της Xerox, με στόχο να κατανοήσουμε καλύτερα τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της πανδημίας στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους.
Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη και σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον χώρο της Πληροφορικής στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους για να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και να κάνουν τις πληροφορίες προσβάσιμες, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η εργασία

Οι ερωτηθέντες αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από την ξαφνική μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία, με το 72% να δηλώνουν ότι δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένοι από τεχνολογικής πλευράς. Εκτός από την τεχνολογία (29%), τα πιο απαιτητικά σημεία κατά τη διάρκεια της εργασίας από το σπίτι είναι η επικοινωνία μεταξύ ομάδων και συναδέλφων (26%) και η διατήρηση της προσήλωσης (25%).

Ακολουθούν τα βασικά ευρήματα της έρευνας και τα συμπεράσματα της Xerox:

  1. Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να επαναφέρουν τους περισσότερους υπαλλήλους στο γραφείο, αν και οι πολιτικές απομακρυσμένης εργασίας θα διευρυνθούν και θα καθιερωθούν.

 Πριν από την εκ των πραγμάτων επιβολή της εργασίας από το σπίτι, το 33% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ασφάλεια και η προστασία του δικτύου και των προσωπικών δεδομένων αποτελούσε τη μεγαλύτερη ανησυχία τους αναφορικά με την απομακρυσμένη εργασία. Το 24% ανέφερε ως ανησυχία το θέμα της παραγωγικότητας των εργαζομένων, ενώ το 16% επικεντρώθηκε στις τεχνολογικές υποδομές. Αυτές οι ανησυχίες, σε συνδυασμό με την πεποίθηση του 95% των ερωτηθέντων ότι η διαπροσωπική επικοινωνία είναι σημαντική για την προσωπική ανάπτυξη και την αξιολόγηση του ταλέντου, υποδηλώνουν ότι η εκτεταμένη εφαρμογή της απομακρυσμένης εργασίας δεν θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας στο γραφείο.

Ωστόσο, τώρα που οι επιχειρήσεις είναι πιο εξοικειωμένες με την απομακρυσμένη εργασία, οι θέσεις και οι πολιτικές των ηγετών και των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων στον κλάδο της πληροφορικής, αλλάζουν. Μεταξύ των χωρών που ερωτήθηκαν, οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσει αυξημένη εμπιστοσύνη στην εξ αποστάσεως εργασία (86%), ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (80%), τη Γερμανία (80%), τον Καναδά (77%) και τη Γαλλία (75%). Επιπλέον, το 58% σκοπεύει να αλλάξει την πολιτική τους για την εξ αποστάσεως εργασία, εντός του επόμενου έτους, τονίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων να υποστηρίξουν ένα υβριδικό περιβάλλον εργασίας.

Συμπέρασμα: Οι εργαζόμενοι μπορεί να μην επιστρέφουν στο γραφείο ταυτόχρονα – ή να μην επιστρέψουν καν στο σύνολό τους – αλλά είναι εμφανής η ανάγκη για τους οργανισμούς να υποστηρίξουν ένα υβριδικό εργασιακό μοντέλο για το άμεσο μέλλον.

  1. Οι αιφνίδιες οδηγίες για παραμονή στο σπίτι φανέρωσαν ευθύς εξαρχής κενά στην τεχνολογία.

Η γρήγορη μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία ήταν δύσκολη για τις περισσότερες επιχειρήσεις, με μόνο το 28% των ερωτηθέντων να λέει ότι ήταν πλήρως προετοιμασμένοι και το 29% να αναφέρει την τεχνολογία ως το μεγαλύτερό τους πρόβλημα. Μεταξύ των χωρών στις οποίες έγινε η έρευνα, η Γαλλία ήταν η χώρα με τη μικρότερη πιθανότητα να είναι πλήρως προετοιμασμένη για την ξαφνική μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία, ενώ οι ΗΠΑ ήταν η χώρα που είναι πιο πιθανό να είναι πλήρως έτοιμη για τη μετάβαση αυτή. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην τεχνολογία, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις τους ήταν η εξ αποστάσεως υποστήριξη ζητημάτων πληροφορικής (35%), οι ανεπαρκείς λύσεις ροών εργασίας (27%), η έλλειψη εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας (22%) καθώς και η απουσία λύσεων που βασίζονται στο cloud (10%). Επίσης, το 85% των ηγετών των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι στερήθηκαν την προσβασιμότητα και την ευκολία χρήσης των εκτυπωτών τους στο  γραφείο.

Συμπέρασμα: Οι επιχειρήσεις, για να μετριάσουν τις επιπτώσεις από μελλοντικές αλλαγές, όπως η μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία εξαιτίας του COVID-19, θα προγραμματίσουν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και θα αναζητήσουν πρόσθετες ικανότητες από υφιστάμενα εργαλεία για να επιταχύνουν τις διαδικασίες μετάβασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

  1. Οι προτεραιότητες αναφορικά με την αγορά λύσεων τεχνολογίας, μετατοπίζονται προς την κατεύθυνση της καλύτερης υποστήριξης των εργαζομένων.

Ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών κενών που αποκαλύφθηκαν με το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού να εργάζεται απομακρυσμένα, το 70% των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων στην πληροφορική επανεκτιμούν τον προϋπολογισμό τους και οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις επενδύσεις σε πόρους απομακρυσμένης τεχνολογίας (55%) ή σε πόρους που υποστηρίζουν ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας (40%). Οι επιχειρήσεις, εξαιτίας της πανδημίας, επενδύουν κατά προτεραιότητα σε λύσεις λογισμικού που βασίζονται στο cloud (65%), στην απομακρυσμένη υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής (63%) καθώς και σε software που προωθούν τη συνεργασία (52%).

Ο εξοπλισμός, όπως οι φορητοί υπολογιστές και οι εκτυπωτές, αποτέλεσε ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, ειδικά για εταιρείες που εδρεύουν στη Γαλλία, με το 22% των ερωτηθέντων να το κατατάσσουν ως τη σημαντικότερη ανάγκη όσον αφορά στην τεχνολογία, την παραγωγικότητα και τη συνολική εργασιακή τους εμπειρία.

Συμπέρασμα: Η πανδημία του COVID-19 τροφοδοτεί τα σχέδια των εταιρειών για τον  ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών, οι οποίες δίνουν νέα βαρύτητα στην κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων – τόσο με εξοπλισμό όσο και με λογισμικά.

Καθώς σκέφτεστε τη δική σας στρατηγική που αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στο ανθρώπινο δυναμικό σας η Docusys, πολύτιμος συνεργάτης σας στην διαχείριση των εγγράφων σας εδώ και 27 χρόνια, έρχεται να σταθεί σύμμαχος ως πηγή πληροφόρησης και βοήθειας τόσο με τα αποτελέσματα της έρευνας όσο και με τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες μας στον επαγγελματικό χώρο καθιστούν τις πληροφορίες προσβάσιμες για εσάς και τους υπαλλήλους σας ανεξάρτητα από το πού γίνεται η εργασία.

 

Παραμένουμε δεσμευμένοι στο να προσφέρουμε τη σύγχρονη εργασιακή εμπειρία που χρειάζεστε τώρα αλλά  και στο μέλλον και
ανυπομονούμε να έρθετε  σύντομα σε επαφή μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας
:

τηλ : 210 9977900