Εσείς θωρακίσατε την επιχείρησή σας;

GDPR

  Ο κανονισμός GDPR  είναι μια νέα  νομοθεσία για την   προστασία  των δεδομένων, η οποία εισάγεται από το ICO   (Υπηρεσία  Επιτρόπου Πληροφόρησης) και τίθεται σε ισχύ στις   25 Μαΐου 2018. Αυτοί οι νέοι νόμοι θα  αυξήσουν την   ιδιωτικότητα  και την προστασία    των προσωπικών   δεδομένων  των ιδιωτών και θα δώσουν στις αρμόδιες   αρχές μεγαλύτερη εξουσία να ενεργούν εναντίον όσων τα   παραβιάζουν.
 Βασικός στόχος είναι να δοθεί περισσότερος έλεγχος σχετικά με τα προσωπικά   δεδομένα που διατηρούνται, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ασφάλειας τους   αναφορικά με τον τρόπο που αποθηκεύονται, καθώς και του τρόπου και του χρόνου  καταστροφής τους. Όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν με το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιό μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος  θα έρθουν αντιμέτωπες με υψηλά πρόστιμα.
Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις στη διάθεσή τους τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τόσο των δεδομένων των ατόμων που συνεργάζονται  όσο και των συστημάτων μέσω των οποίων περνούν αυτά τα δεδομένα.

Eμείς στη Docusys μπορούμε να σας βοηθήσουμε πρώτα να καταλάβετε και εν συνεχεία να αξιολογήσετε και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να εφαρμόσετε τις αρχές του GDPR με διαδικασίες, συστήματα και λύσεις και βασικό γνώμονα τις δικές σας ανάγκες και λειτουργίες ώστε να έχετε τη μέγιστη ασφάλεια στο τομέα των προσωπικών δεδομένων πελατών/συνεργατών που διαχειρίζεστε, ανεξαρτήτου μεγέθους και πολυπλοκότητας, με το λιγότερο δυνατό οικονομικό κόστος για την επιχείρησή σας.
Έχουμε τους εξειδικευμένους συνεργάτες , τα μηχανήματα και τα λογισμικά ώστε να σας βοηθήσουμε να ψηφιοποιήστε τα όλων των ειδών έντυπα προσωπικά δεδομένα για να αποφύγετε μια κλοπή ή μια καταστροφή που πιθανόν να συμβεί, να μειώσετε τον κίνδυνο των ευαίσθητων εκτυπώσεων με λογισμικά ασφαλείας , δακτυλικά αποτυπώματα και βιομετρικές συσκευές και άλλες πολλές χρήσιμες και απαραίτητες λειτουργίες.
Επίσης, παρέχουμε εξειδικευμένες και αποκλειστικές   εφαρμογές που ταιριάζουν σε όλα τα πολυμηχανήματα με λειτουργίες σκαναρίσματος   ώστε όλα τα αρχεία δεδομένων επικοινωνίας να κρυπτογραφούνται αυτόματα, καθιστώντας τα αδύνατο για τους άλλους να τα αποκρυπτογραφήσουν χωρίς τις ειδικές παραμέτρους που εσείς θα θέσετε.

Όλες μας οι λύσεις για τη μείωση του κινδύνου ασφαλείας  είναι προσαρμοσμένες στον  κάθε πελάτη ξεχωριστά  γι αυτό  επικοινωνήστε μαζί μας για να φτιάξουμε μαζί και την δική σας θωράκιση.