ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 

SOFTWARE

Η έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση είναι πλέον ανάγκη για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. H Docusys συνεργαζόμενη με τις κορυφαίες στο είδος εταιρείες αναλαμβάνει την μελέτη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση του λογισμικού και εκπαίδευση του προσωπικού έτσι ώστε να υπάρχει επίκαιρη πληροφόρηση για όχι μόνο το κομμάτι της παραγωγής αλλά των πωλήσεων και των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, επιτρέποντας σε οποιοδήποτε στιγμή την άμεση πληροφόρηση των στελεχών σε όλα τα επίπεδα ανάλογα με τον ρόλο τους και την άμεση λήψη αποφάσεων.
Τα πακέτα λογισμικών και υπηρεσιών  απευθύνονται σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, από  την πιο μικρή εμπορική εταιρεία  μέχρι τη πιο ειδική λύση για πολύ εξειδικευμένες αγορές.

Αναλυτικότερα, οι εξειδικευμένες λύσεις που σας προτείνουμε μέσω των πιστοποιημένων συνεργατών  είναι:

 • ERP
 • CRM
 • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δανείων,καλυμμάτων, εγγυητικών επιστολών  κ.λπ.
 • Προϋπολογισμοί
 • Ενοποίηση οικονομικών στοιχείων εταιρειών
 • Ασύρματη διακίνηση εμπορευμάτων
 • Διαχείριση έργων/Ανθρωπίνου δυναμικού
 • Διαχείριση επιχειρηματικών λειτουργιών
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο/Διαχείριση συντήρησης

Όλα τα πακέτα των προϊόντων υποστηρίζονται και συνοδεύοντα από τις παρακάτω υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες σας:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων
 • Υποστήριξη προγραμμάτων
 • Νέες εκδόσεις και αναβαθμίσεις
 • Εκπαίδευση χρηστών.

softone

entersoft

 

 

 

 

 

 

 


AVIRA